Ont i ländryggen

Forskning visar att MBT minskar den upplevda smärtan i ländryggen samt ökar muskelaktiviteten vid gång. Därför kan MBT användas i kombination med sjukgymnastövningar för att minska smärta i ländryggen. Vid en mer upprätt hållning som MBT bidrar med, aktiveras de stora muskelgrupperna längs ryggraden och på så vis skyddar och avlastar de.

Eftersom muskelbesvär i ryggen kan uppstå av flera olika anledningar, upplevs samma typ av smärta i ryggen på olika sätt vid användning av MBT. Vissa upplever en minskad smärta efter bara 30 min användning. Andra känner ingen förändring förrän efter en månad eller mer, beroende på hur lång till det tar att stärka muskulaturen.

Studier har gjorts i Tyskland som visar på att vid ökat fysiskt välbefinnande som MBT bidrar till, så minskar även den upplevda smärtan i ländryggen.

Se vilka MBT-skor vi rekommenderar >>Resultatet ovan är från vår kundundersökning som utfördes i början av 2022

 

Källor:

(1) STEGEN, C.: Zum Einfluss der Masai Barfuss Technologie auf die Lebensqualität von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Diplomarbait Deutsche Sporthochschule Köln, 2002.

(2) P. New; J. Pearce: ”The effects of MBT Footwear on posture: an experimental designed study” University of South Hampton UK, 2007

(3) Jan Henkel: Die Auswirkung von ausgewäh/ten präventiven Konzepten aufdie funktione//e Gesundheit bei Personen mit unspezifischen, chronisch rezidivierenden Nackenschmerzen (The Effect of Selected Preventative Concepts on the Functional Health of People with Non-Specific, Chronically Recurring Pain in the Nape of the Neck), University Clinic Jena, Institute of Physiotherapy, 2009.

(4) Jørgensen, M. B. et al.; Masai Barefoot Technology, a Quantitative Pi/ot Study on the Effect of MBT Shoes on the Gait of People with Back Pain; Denmark 2006.

(5) Cordula Stegen; Zum Einf/uss der Masai Barfuss Techno/ogie (MBT) auf die Lebensqua/ität von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen (On the Influence of Masai Barefoot Technology (MB T) on Patients with Chronic Back Pain); German Sport University Cologne, Institute for Rehabilitation and Sport for the Disabled; November 2002.

(6) Nigg, BM, Davis EM, Linsay D, Emery C. (2009): The Effectiveness ofan Unstab/e Shoe on Go/f Performance and a Reduction of Low Back Pain. Clinical Journal of Sports Medicine (accepted).

(7) M. Maetzler, T. Bochdansky, L. Cochrane, R. About; Sensomotorisches TrainingzurAktiven Ergänzung der Osteopathischen Behand/ung (Sensomotoric Training as an Active Complement to Osteopathic Treatment) Phys Med Rehab Kuror, Issue 17, 2007.


Vi kan aldrig garantera att MBT kan hjälpa just dig och dina besvär, men vi önskar att vi kan vara en del i processen som hjälper dig att nå en ökad livskvalitet!

Se alla MBT-skor här >>