Droppfot

 

Droppfot är ett tillstånd i foten där foten inte lyder "tanken", man har svårigheter att lyfta foten i steget eller kan inte lyfta alls. Foten måste släpas fram eller så får man ta ett väldigt högt steg. I de flesta fall beror droppfot på att Peroneusnerven skadats eller kommit i kläm. 

Med MBT:s unika patenterade rundade sula får man hjälp i övergång från häl till tå, alltså, en mjukare gång. 

Vi kan aldrig garantera att MBT kan hjälpa just dig och dina besvär, men vi önskar att vi kan vara en del i processen som hjälper dig att nå en ökad livskvalitet!

Vi rekommenderar MBT med Dynamic-sula >>


Resultatet ovan är från vår kundundersökning som utfördes i början av 2022.

Se alla MBT-skor här >>

 

Läs en kunds berättelse här >>