Smärthjälpen

Genom att svara på frågorna här nedan så får du en indikation på vilken sultyp som kan hjälpa vid upplevda besvär. Du kommer även få ett par exempel på vilka modeller som omfattar de olika sultyperna.